NIKOLA VRDOLJAK
DIREKTOR, 404 AGENCIJA
Nikola ima više od deset godina iskustva u managementu, digitalnom oglašavanju i komunikacijama. Trenutno vodi agenciju 404 fokusiranu na PR i digital koja je u nepune tri godine postala jedna od najznačajnijih agencija u Hrvatskoj. Ujedno, direktor je programa Weekend Media Festivala, najvećeg događaja za komunikacijske stručnjake u jugoistočnoj Europi. Bio je savjetnik za razvoj regionalnih operacija i posebnih projekata u Digitel komunikacijama te osnivač i direktor Gingerneta, jedne od prvih hrvatskih digitalnih marketinških agencija. Nikola has more than ten years of experience in management, digital advertising, and communications. Currently, he runs 404, PR and digital agency. He is a Programme Director of the Weekend Media Festival, the largest event for communication professionals in South Eastern Europe. He was the Advisor for Regional Operations Development and Special Projects in Digitel Komunikacije and the founder and director of Gingernet, one of the first Croatian digital marketing agencies